YLMY-HABAR BERIŞ WE SOWAL-JOGAP BÖLÜMI


YLMY-HABAR BERIŞ WE SOWAL-JOGAP BÖLÜMI

Ylmy-habar beriş we sowal-jogap bölümi Döwlet kitaphanasynyň esasy bölümleriniň biri bolmak bilen okyjylara, döwlet ylmy edara kärhanalaryň işgärlerine ülkäni öwreniş we sowal-jogap, kitapnama hyzmatlaryny gaýra goýman amala aşyrmak bu bölümiň esasy wezipesidir.