METBUGAT NEŞIRLERINI ABATLAÝYŞ WE JILTLEÝIŞ BÖLÜMI


METBUGAT NEŞIRLERINI ABATLAÝYŞ WE JILTLEÝIŞ BÖLÜMI

Metbugat neşirlerini abatlaýyş we jiltleýiş bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda bar bolan ähli bölümlerdäki şikes ýa-da zyýan ýeten metbugat neşirleriniň ähli gönüşlerini täzeden dikeltmek we jiltlemek işlerini alyp barýar.

Bölüm öz üstüne ýüklenilen wezipelere laýyklykda şu işleri amala aşyrýar:

  • Kitaplary jiltlemek we daşlamak;
  • Döwürleýin neşirleri jiltlemek we karton, lederin ýa-da kolenkor bilen daşlamak;
  • Notalary jiltlemek we daşlamak;