PATENT TEHNIKI EDEBIÝATLAR BÖLÜMI


PATENT TEHNIKI EDEBIÝATLAR BÖLÜMI

Patent tehniki edebiýatlar bölüminde 2 milliondan gowrak oýlap tapyş nusgalary, şeýle-de 5 müňden gowrak tehnika degişli edebiýatlar bar. Bölüm inžener tehniki işgärlere, mugallymlara, talyplara, oýlap tapyjylara şeýle-de beýleki okyjylara hyzmat etmegi amala aşyrýar. Bölümiň işgärleri bölümiň golasty hazynasy boýunça okyjylara dilden maglumatlar, maslahatlar berýärler. Kärhanalarda, guramalarda göçme gözden geçiriş kitap sergilerini gurnaýar. Edara, kärhanalaryň talaplary, islegleri boýunça kitaphana nyzmatyny gurnaýar.