BIBLIOGRAFIÝA BÖLÜMI

Bibliografiýa bölümi

Bibliografiýa bölümi

Kitapnama bölümi ýurduň jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm wakalaryna, onuň ylmyna, medeniýetine, taryhyna, ykdysadyýetine, edebiýatyna, sungatyna bagyşlanan gollanmalary, goşmaça ylmy we hödürnamalaýyn kitapnama gollanmalary taýýarlaýar we olary ýurdumyzyň habar beriş serişdeleri we beýleki medeni köpçülik çäreleri arkaly wagyz edýär.