NEŞIRLERI ABATLAMAK WE JILTLEMEK BÖLÜMI

Neşirleri abatlamak we jiltlemek bölümi

Neşirleri abatlamak we jiltlemek bölümi

Metbugat neşirlerini abatlaýyş we jiltleýiş bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda bar bolan ähli bölümlerdäki şikes ýa-da zyýan ýeten metbugat neşirleriniň ähli gönüşlerini täzeden dikeltmek we jiltlemek işlerini alyp barýar.

Bölüm öz üstüne ýüklenilen wezipelere laýyklykda şu işleri amala aşyrýar:

  • Kitaplary jiltlemek we daşlamak;
  • Döwürleýin neşirleri jiltlemek we karton, lederin ýa-da kolenkor bilen daşlamak;
  • Notalary jiltlemek we daşlamak;